/* Active link in One-Page */

Over de artiest

1957 Maastricht, studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht van 1976 tot 1981. Woont en werkt in de regio van Genève.

In het schilderproces van Christianne Knops wordt een eerste idee voor een schilderij opgewekt door een kleur, een lijn, een vorm. Ze gaat intuïtief te werk, zonder na te denken en zonder vooropgezet plan.
Dit proces maakt elk schilderij tot een zeer persoonlijke uiting, die onlosmakelijk verbonden is met de kunstenaar zelf. Het maakt dat elk werk uniek is.

De opzet van een schilderij werkt als een soort skelet. Iedere keer weer wordt laag voor laag als het ware “vlees”toegevoegd. De verfmaterie en de schijnbare chaos wordt leven ingeblazen, een ziel. Als een levend organisme schijnt het schilderij te ademen. In geen geval wordt de werkelijkheid als op een foto weergegeven.

Het ontstaan ervan herinnert aan een scheppingsproces, waarvan uit chaos gewerkt wordt tot het moment van harmonie bereikt is.In haar figuratieve schilderijen speelt meestal de menselijke figuur de hoofdrol, geabstraheerd en zonder herkenbare gelaatstrekken.

Christianne schildert de mensen in verhouding tot elkaar, ze suggereert een gesprek, een omhelzing of onderlinge verbanden, de ingrediënten van een verhaal dat voor elke toeschouwer weer anders mag zijn.
Christianne exposeert geregeld in galeries in Frankrijk, Zwitzerland, België en Nederland.